Accommodatie

Binnen het dienstencentrum zijn er mogelijkheden voor het huren van:

Restaurant (tot 18 personen)

Terraszaal (tot 45 personen)

Podiumzaal (35 personen)

  • Geluidsinstallatie
  • Beamer
  • Presentatie scherm
  • Beweegbaar podium
  • Zonwering

Grote zaal (110 personen)

Biljartzaal

  • 3 professionele biljarts

Keuken (geschikt voor maaltijd bereiding tot 110 personen)

Heeft u interesse voor het huren van een van deze zalen, keuken of restaurant? Neem gerust contact met ons op.